Aconatic Thailand Trust Mark logo assigned by the Department of Export Promotion.

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเออีเทคโนโลยีรับมอบตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โดย กรมส่งเสริมการส่งออก (DITP)เพื่อการันตีว่าสินค้าและบริการของไทยที่ได้รับการรับรองตาสัญลักษณ์ นั้นมีคุณภาพยอดเยี่ยมระดับโลก ดำเนินการได้มาตรฐานแรงงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย ทำให้ Thailand Trust Mark ยังเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพที่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคสามารถไว้วางใจได้ว่าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่สุดจากประเทศไทย

   

Standard project to prevent and resolve drug problems in the workplace.

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่2 ร่วมสนับสนุน โครงการเครือข่ายพลังต้านภัยยาเสพติด โครงการมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) โดยผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เป็นประธาน ณ. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ เขตจตุจักร กทม. ในวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา

Other News ...

 

\