บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จำกัด (มหาชน) 
    83/161-162 ซ.งามวงศ์วาน 47 (ชินเขต 2)  
    แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
    โทร : 0-2954-5281 , 0-2580-6955 ( อัตโนมัติ 14 สาย ) 
    แฟกซ์ : 0-2580-7443 
    อีเมลล์service_mng@hifithai.co.th